03:12

1402/01/03

پایگاه خبری مکران نیوز

آرشیو
اخبار دسته بندی: میراث و گردشگری
نسخه دیجیتالی قرآن‌های تاریخی به خط کوفی در موزه ملی قابل نمایش شد.