04:03

1402/01/03

پایگاه خبری مکران نیوز

آرشیو
اخبار دسته بندی: گزارش استان ها
در روزگاری که فرهنگ ایران رو به فراموشی بود، فردوسی در رنجی ۳۰ ساله شاهکار ادب فارسی را سرود.