04:03

1402/01/03

پایگاه خبری مکران نیوز

آرشیو
اخبار دسته بندی: رفاه و تعاون
با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، مبلغ حق بیمه اختیاری و مشاغل آزاد مشخص شد.