02:08

1402/01/03

پایگاه خبری مکران نیوز

آرشیو
اخبار دسته بندی: نظام وظیفه
مدال آوران المپیکی کشورمان از انجام خدمت مقدس سربازی معاف شدند.