در روزگاری که فرهنگ ایران رو به فراموشی بود، فردوسی در رنجی ۳۰ ساله شاهکار ادب فارسی را سرود.
هرساله در فصل بهار، سیل لک لک‌ها به سمت مریوان سرازیر می‌شود.
آرشیو
اخبار دسته بندی: فیلم و صوت
فیلم و صوت
وضعیت دریای خزر امروز برای فعالیت‌های دریایی آرام و مساعد است.